• Constante levering, het hele jaar door
  • Positieve lijst producten
  • Betrouwbare kwaliteit
  Informatie en leveringen:

Lucas Westra:  tel. 06 22 806 332       

 
  Een optimaal rendement van uw vergister met een simpel assortiment aan voeders en simpele afspraken.    
   
Co-product  Eigenschappen
Fruit
 - Mengsel van diverse fruitsoorten
 - Vermoest
 - Lage gehaltes stikstof en fosfaat, dus past goed in mestwet!
 - Lage kosten per kWh, dus hoog vergistingrendement! (2,5€/kWh)
 - Vloeibaar en verpompbaar
 - Gasopbrengst tussen 120 en 150 m³ biogas per ton vers product
 
WLOM (Waterige Lecithine Olie Mengsel)  
 - Constante Kwaliteit
 - Hoogwaardig product tegen lage kosten ( 7€ct/kWh)
 - Vloeibaar en verpompbaar
 - Gasopbrengst: tussen 450  en 500 m
³ biogas per ton vers product
 - Stimuleert tot een hoog methaangehalte (65%)
 
Glycerine
 - Vloeibaar en verpompbaar
 - Reageert heel snel in de vergister
 - In combinatie met plantaardig vet emulsie schuim onderdrukkend
 - Gasopbrengst: tussen 600 en 700 m
³ biogas per ton vers product
 
Granen
 - Granen, eventueel op aanvraag gemengd met WLOM
 - Vast product, verwerking via vastestof toevoer
 - Door menging goed in te kuilen, broeit niet snel, goed vast te rijden
 - Hoogwaardig vast product, zeer efficiënt voer (7€ct/kWh)
 - Gasopbrengst: tussen 450 en 500 m
³ biogas per ton vers product
 
     
   

Volledige positieve lijst covergisting
(pdf)

     

      Advies: Begeleiding rondom vergister rantsoenen en mestwet.

   

 

Ontwikkeling op gebied van mestverwerking:

Indampen mest

Keydollar B.V. en Lucas Westra B.V. zijn voornemens om een systeem te ontwikkelen waarmee mest kan worden ingedampt.

Hierbij wordt gedacht aan een groot aantal platte schijven die naast elkaar worden geplaatst waar tussenin schrapers worden aangebracht. Beoogd wordt hiermee een groter contactoppervlak te realiseren. Aandrijving van de schijven zal waarschijnlijk plaatsvinden middels een wormwielmotor.

De snelheid waarmee de schijven ronddraaien zal variabel moeten zijn. Als de schijven langzaam draaien zal het product niet meer drogen. Als de schijven snel draaien zal het product minder drogen.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).